2019-01-26 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ณ ชุมชนสายไหมพัฒนา ถนนสายไหมซอย1 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ณ ชุมชนสายไหมพัฒนา ถนนสายไหมซอย1 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ กิจการร่วมค้า STEC-AS-3JV ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมงานวันปีใหม่และวันเด็กของชุมชนสายไหมพัฒนา ถนนสายไหม ซอย1 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซื่่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ และการมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนตามแนวสายทางโครงการฯ

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,259