2019-01-30 4 กุมภาพันธ์นี้ รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน”

4 กุมภาพันธ์นี้ รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน” 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต รวมถึงงานก่อสร้างที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งล่าสุด รฟม. ได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินใกล้แล้วเสร็จ โดยปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562) มีความคืบหน้าร้อยละ 99.78 เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ป้ายจราจรและการตีเส้นจราจร เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ รฟม. กำหนดจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยรถที่สัญจรบนถนนพหลโยธิน สามารถใช้สะพานยกระดับนี้ข้ามแยกรัชโยธินได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธิน จึงช่วยลดเวลาในการเดินทางและลดความหนาแน่นของการจราจร ถือเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัด และยังช่วยลดมลพิษจากควันรถอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

-----

ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต หรือ โทร. 0 2115 6000

 

https://www.facebook.com/Greenlinenorth/photos/a.1617074395240569/2304448749836460/?type=3&theater

Visitors: 119,260