2019-01-25 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีคูคต – หน้าวัดสายไหม เพื่อดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีคูคตหน้าวัดสายไหม เพื่อดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น. 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช  ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2            จะดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ บริเวณสถานีคูคต ถึง หน้าวัดสายไหม จึงจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ ฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 –  05.00 น.

          ทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม. ต้อง  ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 119,259