2019-01-15 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต ดำเนินการกำจัดฝุ่น ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรและเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

#ยังคงกำจัดฝุ่นและล้างถนนกันอย่างต่อเนื่อง

ในคืนวันที่ 15 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต นำพนักงานและอุปกรณ์ดำเนินการกำจัดฝุ่น ฉีดน้ำ กวาดทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางสายทางการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรและเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร และลดพื้นที่สะสมของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,032