2019-01-14 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-3 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางสายทางการก่อสร้างโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร และลดพื้นที่สะสมของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,032