2018-01-14 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทาง

วันที่ 14 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 และกิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางสายทางการก่อสร้างโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร และลดพื้นที่สะสมของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ได้กำหนดให้นำรถดำเนินการกำจัดผงฝุ่นตลอดแนวสายทางของโครงการฯ ทุกวันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,032