2019-01-16 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต ดำเนินการกำจัดฝุ่น ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ในคืนวันที่ 16 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต นำพนักงานและอุปกรณ์ดำเนินการกำจัดฝุ่น ฉีดน้ำ กวาดทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางสายทางการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณถนนตัดใหม่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร และลดพื้นที่สะสมของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,032