2019-01-15 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 เพื่อดำเนินการปรับผิวถนนลำลูกกา

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 เพื่อดำเนินการปรับผิวถนนลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 17 – 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินการปรับผิวถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 จึงจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) โดยเพิ่มช่องทางจากบริเวณเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้ช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.

          ทั้งนี้การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.   ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข         0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th 

Visitors: 121,031