2019-01-10 รฟม. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

วันที่ 10 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายสุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล รองผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ให้การต้อนรับณะอาจารย์และและนักศึกษา Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia จำนวน 30 คน นำโดย Prof Paulus P.Rahardjo และรองศาสตราจารย์อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้นำเสนอข้อมูลการบริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างโครงการฯ มาตรการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เดินทางไปดูงานการก่อสร้างสถานีสะพานใหม่ (N20) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,031