2019-01-11 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ณ โรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ณ โรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ได้จัดให้มีการเล่นเกมส์ มอบของขวัญและของรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ และการมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนตามแนวสายทางโครงการฯ
_________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th 

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,032