2019-01-08 รฟม. ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการ

สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต

เมื่อวันที่  8  มกราคม 2562 สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( สปอ. ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยนายกฤต สว่างฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สปอ. ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต มีตัวแทนผู้รับจ้างงานโยธาและงานวางระบบรางทั้ง 4 สัญญา นำตรวจพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสถานีพหลโยธิน สถานีแยก คปอ. อาคารจอดแล้วจรแยก คปอ.และบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th 

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 117,219