2018-12-29 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 3 – 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการ ยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึงแยก คปอ. และเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้
1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออกบริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ซอยพหลโยธิน 45, บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง วัดพระศรีมหาธาตุ , บริเวณสถานีบริการน้ำมัน SHELL ถึง ซอยพหลโยธิน 61 , บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ถึง แยก คปอ.
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง ม.ศรีปทุม, บริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67 ,บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศ ถึง แยก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และ ถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจคูคต ถึง วัดสายไหม
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
3. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง ซอยพหลโยธิน 20
จะทำการเบี่งช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง(ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง
4. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณใต้สะพานข้ามแยกเข้าถนนลาดพร้าว
จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณใต้สะพานข้ามแยกเข้าถนนลาดพร้าว ทุกช่องทาง และเบี่ยงซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว เพื่อไปกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 5 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720 โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 149,412