2018-12-21 รฟม. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อก เดินทางไกลช่วงวันหยุดยาวนี้

รฟม. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย 
ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อก เดินทางไกลช่วงวันหยุดยาวนี้ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ภายใต้นโยบาย "One Transport, One Family" ปีใหม่ 2562 เดินทางปลอดภัย ครอบครัวรอเราอยู่

ด้วยความปรารถนาดีจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์รฟม. (พ.ศ.2560-2564)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

#OneTransport #ปีใหม่2562 #MRTA

Visitors: 149,411