2018-12-25 รฟม. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดจราจรบนถนนตัดใหม่เชื่อมถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา บริเวณจุดตัดซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2

รฟม. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดจราจรบนถนนตัดใหม่เชื่อมถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา บริเวณจุดตัดซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดจราจรบนถนนตัดใหม่เชื่อมถนนพหลโยธินกับถนนลำลูกกา บริเวณจุดตัด
ซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ใช้เส้นทางดังต่อไปนี้ 
1. กรณีผู้ใช้เส้นทางซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อไปถนนสายไหม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดใหม่
ขึ้นสะพานข้ามคลองสองไปกลับรถ หรือให้ใช้ซอยพหลโยธิน56 แล้วเลี้ยวเข้าถนนเลียบคลองสอง 
2. กรณีผู้ใช้เส้นทางถนนสายไหมเพื่อไปซอยพหลโยธิน 54/4 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดใหม่ไปกลับรถ หรือให้ไปใช้ถนนเลียบคลองสองแล้วเลี้ยวเข้าซอยพหลโยธิน56 
ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019 

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 149,415