2018-12-20 รฟม.ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้แทน รฟม. พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 16 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และรับฟังบรรยายข้อมูลการบริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างโครงการฯ มาตรการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ชั้น 9 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และได้เดินทางไปดูงานการก่อสร้างสถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,257