2018-12-24 รฟม. มอบของขวัญ ส่งความสุขอย่างต่อเนื่อง “เตรียมเปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร และถนนตัดใหม่ เชื่อมถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา วันที่ 27 ธ.ค. 2561”

รฟม. มอบของขวัญ ส่งความสุขอย่างต่อเนื่อง “เตรียมเปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร และถนนตัดใหม่ เชื่อมถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา วันที่ 27 ธ.ค. 2561”
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแก้ไขปัญหาการจราจร ด้วยการพัฒนาโครงการข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง โดยหลังจากที่ได้เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินแล้ว ล่าสุด รฟม. เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร ซึ่งได้เร่งรัดการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีกำหนดจะเปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรในวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 
พร้อมกันนี้ ในวันเดียวกัน รฟม. จะเปิดใช้ถนนตัดใหม่ ที่ รฟม. ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา ที่บริเวณสถานี แยก คปอ. และสถานีคูคต ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่าง 2 ถนน มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ รฟม. ตั้งใจมอบให้คนกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสุขในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้ทุกคน
ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต หรือ โทร. 0 2115 6000
---------
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 144,400