2018-12-19 รฟม.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ให้ความรู้ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงแก่ชุมชนโรงช้อน 45 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงแก่ชุมชนโรงช้อน 45 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนางสาวเสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามแนวสายทางโครงการฯ ให้ความรู้พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมตู้เก็บ จำนวน 10 ชุด แก่ชุมชนโรงช้อน 45 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสถานีกรมป่าไม้ โดยมีนายยุทธพล หงษ์ขจร ประธานชุมชนฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อติดตั้งตามจุดสำคัญของชุมชนไว้สำหรับระงับการเกิดอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 117,221