2018-11-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา บริเวณวงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งสถานีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา บริเวณวงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งสถานีรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนหลักสี่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรามอินทรา บริเวณวงเวียนหลักสี่ ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง สำหรับรถที่ต้องการจะไปถนนวิภาวดีฯ หรือไปสะพานใหม่ให้กลับรถบริเวณหน้าอู่รถเมล์บางเขน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 146,881