2018-11-19 รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณแยกเสนานิคม และปิดช่องทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 บนถนนพหลโยธิน (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสะพานรถยนต์ข้ามแยก

รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณแยกเสนานิคม และปิดช่องทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 บนถนนพหลโยธิน (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสะพานรถยนต์ข้ามแยก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 24 –25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม จึงมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถ บริเวณแยกเสนานิคม และปิดช่องทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคม 1 บนถนนพหลโยธิน เป็นการชั่วคราว โดยให้รถที่จะออกจากถนนเสนานิคม 1 ไปกลับรถบริเวณซอยพหลโยธิน 35 และให้รถที่จะเข้าถนนเสนานิคม 1 ไปกลับรถที่บริเวณร้านข้าวผัดปู ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 146,882