2018-11-16 รฟม. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายสุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล รองผู้จัดการโครงการฯเป็นผู้แทนพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และรับฟังบรรยายข้อมูลการบริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างโครงการฯ มาตรการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เดินทางไปดูงานการก่อสร้างสถานีกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (N16) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 146,882