2018-11-16 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 เพื่อดำเนินงานการก่อสร้างถนนตัดใหม่ เชื่อมถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 เพื่อดำเนินงานการก่อสร้างถนนตัดใหม่ เชื่อมถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานการก่อสร้างถนนตัดใหม่ เชื่อมถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา จึงจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 22.00 -05.00 น. โดยให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทาง ดังต่อไปนี้ 
1. กรณีผู้ใช้เส้นทางซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อไปถนนสายไหม แนะนำให้เลี่ยงไปใช้ซอยพหลโยธิน 56 เลี่ยวเข้าถนนเลียบคลอง 2
2. กรณีผู้ใช้เส้นทางถนนสายไหม เพื่อไปซอยพหลโยธิน 54/4 แนะนำให้เลี่ยงไปใช้ถนนเลียบคลอง 2 เลี้ยวเข้าซอยพหลโยธิน 56 
ทั้งนี้ การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019 

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 149,415