2018-11-14 รฟม. ร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ติดตั้งป้ายรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน ในบริเวณพื้นที่เขตจตุจักร เขตดอนเมือง และเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ติดตั้งป้ายรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน ในบริเวณพื้นที่เขตจตุจักร เขตดอนเมือง และเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานกับกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยติดตั้งป้ายรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานบนแผงคอนกรีตป้องกันตามแนวสายทางการก่อสร้างโครงการฯ ในบริเวณพื้นที่เขตจตุจักร เขตดอนเมือง และเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย ( Safety Thailand)
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,129