2018-11-08 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าพบชุมชนชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณสถานีกรมป่าไม้ (N14) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าพบชุมชนชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณสถานีกรมป่าไม้ (N14) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าพบชุมชนชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการฯ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯของประชาชนในชุมชน ชุมชนได้รับทราบและพร้อมสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ณ บริเวณสถานีกรมป่าไม้ (N15) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,129