2018-11-07 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าบรรยายข้อมูลโครงการฯ แก่นายทหารและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าบรรยายข้อมูลโครงการฯ แก่นายทหารและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) , กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN, ตัวแทนบริษัท UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธา สัญญาที่ 2 และ ตัวแทน STEC-AS-3 JV ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธา สัญญาที่ 3 เข้าบรรยายข้อมูลโครงการฯ การบริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างโครงการฯ มาตรการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบข้อซักถาม แก่นายทหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) จำนวน 180 ท่าน โดยมีนาวาอากาศเอกเกษม ทองอินทร์ หัวหน้ากองบริการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,131