2018-11-01 รฟม.จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 4”สถานีศรีปทุม(N15) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ(N17) และสถานีพหลโยธิน 59(N18)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 4”สถานีศรีปทุม(N15) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ(N17) และสถานีพหลโยธิน 59(N18) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

วันที่ 1-31 ตจุลาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 4” ตามแนวสายทางงานก่อสร้างของโครงการฯ สถานีศรีปทุม(N15) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ(N17) และสถานีพหลโยธิน 59(N18) ช่วงห้างโลตัสหลักสี่ รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขนและสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โครงการฯได้ดำเนินการลอกท่อตลอดแนวก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ตลอดแนวก่อสร้างของโครงการสามารถระบายน้ำดียิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง รฟม.กำหนดเป็นนโยบายดำเนินการอย่างเนื่องต่อไปจนกว่าจะก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,257