2018-10-28 รฟม. ร่วมทำบุญเทศกาลออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ และพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมทำบุญเทศกาลออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ และพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมทำบุญเทศกาลออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ (อาหารแห้ง) รอบอุโบสถและร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกับชาวชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 119,258