2018-10-19 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานคลองถนน เพื่อดำเนินงานยกคานสะพานคลองถนน

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานคลองถนน เพื่อดำเนินงานยกคานสะพานคลองถนน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช  ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2         จะดำเนินงานยกคานสะพานคลองถนน จึงจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง บริเวณสะพานคลองถนน แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาออกและ ฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 และ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

            ทั้งนี้ การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th 

Visitors: 119,257