2018-10-09 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรและห้ามรถยนต์ที่มีความสูงเกิน 4.80 เมตรใช้ทางคู่ขนานบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ากรมทหารขนส่ง ถึง วงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรและห้ามรถยนต์ที่มีความสูงเกิน 4.80 เมตรใช้ทางคู่ขนานบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ากรมทหารขนส่ง ถึง วงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 15 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ บริเวณหน้ากรมทหารขนส่ง ถึง วงเวียนหลักสี่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าคู่ขนาน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และมีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง และห้ามรถที่มีความสูงเกิน 4.80 เมตรใช้ทางคู่ขนาน โดยให้ใช้อุโมงค์ทางลอดหลักสี่ทดแทน แล้วไปกลับรถที่หน้าอู่รถบางเขนเพื่อไปถนนแจ้งวัฒนะหรือถนนรามอินทรา ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 119,257