2018-09-25 รฟม. เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างและเตรียมพร้อมเปิดใช้บริการอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน

วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยผู้บริหาร รฟม. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน และการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ากรมทหารราบที่ 11 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต โดยมี กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการ และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์) ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รฟม. ได้เร่งรัดการก่อสร้างการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน และการก่อสร้าโครงการฯ โดยปัจจุบัน (31 สิงหาคม 2561) การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 82.47 ได้ดำเนินการขุดดินภายในอุโมงค์ในแนวถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าให้ทะลุถึงกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 พร้อมทั้งดำเนินการขุดดินฝั่งขาออก ได้เตรียมการก่อสร้างพื้นถนนและก่อสร้างกำแพงป้องกัน รวมทั้งติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการภายในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 3 เดือน (แผนเดิมกำหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2562)  เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในแนวถนนพหลโยธินและแนวถนนรัชดาภิเษกอันเป็นถนนวงแหวนรอบใน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

สำหรับการก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 77.21 แบ่งเป็นความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ ร้อยละ  71.50 สัญญาที่ 2
ช่วงสะพานใหม่ – คูคต ร้อยละ 87.04 สัญญาที่ 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ร้อยละ 84.59  และ สัญญาที่ 4 งานระบบราง ร้อยละ 74.31 ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2562 และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ.2563 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่
www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ โทร 0 2716 4044 รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ที่ www.mrta-greenlinenorth.com และ
เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต
สะพานใหม่ คูคต Call-Center 0 2115 6000

-------------------------------------------------

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 135,880