2018-09-24 รฟม. เร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างขยายทางตามถนนพหลโยธินเพื่อคืนผิวทางเดินเท้า และก่อสร้างทางเท้าจากการขยายทางตามแนวถนนรัชดาภิเษกคืนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยผู้บริหาร รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์) ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการคืนผิวทางเดินเท้าบริเวณแยกรัชโยธิน (ในแนวถนนพหลโยธิน) หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการขยายถนนพหลโยธินเพื่อเตรียมก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินตามแนวพหลโยธิน ส่งผลให้ทางเดินเท้าของประชาชนแคบจากการกั้นเขตการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รฟม.ได้เร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วและคืนพื้นที่ทางเท้าทันทีเมื่อก่อสร้างช่วงใดแล้วเสร็จ โดยให้มีขนาดทางเท้าตามเงื่อนไขข้อตกลงการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าพบว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการขยายพื้นถนนตามแนวถนนพหลโยธินแล้ว ทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงผิวทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมกันนี้ รฟม. ได้เริ่มก่อสร้างทางเท้าคืนแก่ประชาชน จากการที่ได้ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชโยธินบางส่วนแล้วเสร็จ โดยการก่อสร้างทางเท้าคืนจากการขยายทางตามแนวถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน และบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทาง

          สำหรับการขยายผิวทางตามแนวถนนพหลโยธินบริเวณแยกรัชโยธินนั้น เพื่อเตรียมการดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน (ในแนวถนนพหลโยธิน) โดยใช้โครงสร้างเสาเดียวกันกับเสาโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า ซึ่งมีช่องจราจร 2 ช่อง (ขาไป 1 ช่อง และขากลับ 1 ช่อง) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้เพิ่มพื้นที่การจราจรผ่านแยกรัชโยธินมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถจัดการจราจรทั้งรถที่วิ่งทางตรงและรถยนต์ที่จะเลี้ยวไปถนนรัชดาภิเษกได้ดียิ่งขึ้น

-------------------------------------------------

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 135,875