2018-09-26 รฟม. เตรียมพร้อมเปิดอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินตุลาคมนี้ เร็วกว่าแผน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (26 กันยายน 2561) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน และการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ากรมทหารราบที่ 11 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คณะผู้บริหาร รฟม. พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการ และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง 4 สัญญา ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน บริเวณแยกรัชโยธิน ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จากนั้นได้เดินทางมายังสถานีกรมทหารราบที่ 11 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เป็นสถานีที่มีความคืบหน้ามากที่สุดของโครงการฯ โดยมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 80 ซึ่ง รฟม. จะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป เป็นต้น ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้เป็นสถานีต้นแบบสำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ ในโครงการฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จภายในปี 2562 และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ.2563 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ โทร 0 2716 4044 รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ที่ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต Call-Center 0 2115 6000
-------------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email: pr@mrta.co.th

--------------------------------------------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์รฟม. (พ.ศ.2560-2564)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 115,245