2018-09-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 131 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงาน
ระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
สะพานใหม่คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาบริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

1.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออกบริเวณแยกรัชโยธิน ถึง แยกเกษตร ,บริเวณ ธกส.สนง.ใหญ่ ถึง ซอย
พหลโยธิน 45, บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง สวนอาหารบางบัว, ซอยพหลโยธิน 57 ถึง ซอยพหลโยธิน 61 และ บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อ
เป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง ม.ศรีปทุม, บริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67 ,บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศ ถึง แยก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และ ถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจคูคต ถึง วัดสายไหม

จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง
ฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง(ทดแทน) ทำให้ช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

3.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง ธนาคารทหารไทย (สนง.ใหญ่)

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง(ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879