2018-09-14 รฟม. แจ้งปิดจราจรบริเวณถนนข้างคลองสอง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง

รฟม. แจ้งปิดจราจรบริเวณถนนข้างคลองสอง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 18, 25 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง จึงมีความจำเป็นต้องปิดจราจรบริเวณถนนข้างคลองสอง ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561, วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 และวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. โดยให้ผู้ใช้ทางหลีกเหลี่ยงเส้นทาง ดังต่อไปนี้

            1.กรณีผู้ใช้เส้นทางซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) เพื่อไปถนนสายไหม แนะนำให้เลี่ยงไปใช้ถนนซอยพหลโยธิน 56 เพื่อลัดเข้าซอยพหลโยธิน 54/4

            2.กรณีผู้ใช้เส้นทางถนนสายไหมเพื่อไปถนนซอยพหลโยธิน58 (แอนเน็กซ์) แนะนำให้เลี่ยงไปใช้ซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อลัดเข้าซอยพหลโยธิน 56

            ทั้งนี้ การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.      ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

                                      _________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th  …

Visitors: 135,877