2018-09-12 เตรียมการซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สถานีกรมทหารราบที่ 11 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เตรียมการซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สถานีกรมทหารราบที่ 11 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เตรียมการซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สถานีกรมทหารราบที่ 11 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยได้จัดฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับสถนนีดับเพลิงบางเขนและศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานในการบริหาร การจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแลดล้อมในการทำงาน สำหรับการก่อสร้างโครงการฯ และได้จำลองเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณการก่อสร้างรถไฟฟ้าสถานีกรมทหารราบที่ 11 การอพยพหนีไฟและการนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากการซ้อมเผชิญเหตุและอพยพหนีไฟรบกวนการสัญจร ผู้ใช้ทางโครงการฯ ใคร่ขออภัยมา   ณ ที่นี้

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 133,251