2018-09-10 รฟม.ร่วมประชุมหารือกับชุมชนโรงช้อน และสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยทางเดินเข้าออกของชุมชน ณ ชุมชนโรงช้อน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมประชุมหารือกับชุมชนโรงช้อน และสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยทางเดินเข้าออกของชุมชน ณ ชุมชนโรงช้อน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมประชุมหารือกับชุมชนโรงช้อนและเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหากรณีฝนตกปริมาณมากจะทำให้น้ำเกิดน้ำท่วมขังซอยทางเดินเข้าออกของชุมชน เนื่องด้วยขนาดท่อน้ำของชุมชนเข้าท่อระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานครมีขนาดเล็ก บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้ตกลงจะช่วยเหลือชุมชนโรงช้อนโดยก่อสร้างเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำช่วงเชื่อมต่อเข้าท่อระบายน้ำหลัก เพื่อให้สามารถระบายน้ำจากชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และดำเนินการจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางการสัญจรของประชาชน รวมถึงจัดทำสะพานทางเดินชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำด้วย 
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,257