2018-08-16 รฟม. ร่วมตรวจกับกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า และปรับลดแนวคอนกรีตป้องกัน(Barrier) เพิ่มพื้นผิวจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. ) ร่วมตรวจกับกรุงเทพมหานคร

ในการปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า และปรับลดแนวคอนกรีตป้องกัน(Barrier) เพิ่มพื้นผิวจราจร

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต โดย ได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจการดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร การปรับปรุงทางเท้า การปรับลดแนวคอนกรีตป้องกัน(Barrier) เพิ่มพื้นผิวจราจรตลอดแนวก่อสร้างโครงการฯ ผลเป็นที่เรียบร้อย ทำให้รถยนต์สามารถเพิ่มความเร็วได้ดีและลดการสะสมจำนวนรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,257