2018-08-16 รฟม. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิงแก่ชุมชนในแนวสายทาง

รฟม. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิงแก่ชุมชนในแนวสายทาง

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (PCGRN) และกิจการร่วมค้า UN-SC-SH JV ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2  ช่วงสะพานใหม่ - คูคต ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง จำนวน 25 ถัง แก่ชุมชน กสบ. เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ทั้งนี้ รฟม. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นผู้แทน รฟม. พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (PCGRN) และกิจการร่วมค้า UN-SC-SH JV ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2  มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบถังดับเพลิง จำนวน 25 ถัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ประธานชุมชน กสบ. เขตสายไหม เป็นผู้รับมอ

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,258