2018-08-15 คตกป. รฟม. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน( คตกป. ) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( คตกป.รฟม. ) โดย นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หัวหน้าแผนกบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต มีตัวแทนผู้รับจ้างงานโยธาและงานวางระบบรางทั้ง 4 สัญญา นำตรวจพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ และบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,879