2018-08-15 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตของสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตของสะพานข้ามแยกรัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 20 - 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตของสะพานข้ามแยกรัชโยธิน บริเวณแยกรัชโยธิน
จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษกทั้งฝั่งขาเข้าและ
ฝั่งขาออกทุกช่องทาง โดยรถบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถหน้าปั๊มเชลล์ และให้รถ
ฝั่งขาออกเลี้ยวซ้ายไปกลับรถใต้สะพานรัชวิภา และรถบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถ
หน้าซอยพหลโยธิน35 และให้รถฝั่งขาออกเลี้ยวซ้ายไปกลับรถหน้าซอยพหลโยธิน24 ในวันจันทร์
ที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น.

            ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 132,944