2018-08-08 รฟม. มอบต้นมะลิในกิจกรรม “ปลูกรัก ด้วยสองมือลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบต้นมะลิในกิจกรรม “ปลูกรัก ด้วยสองมือลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนางสาวเสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นผู้แทนและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม็นต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้มอบต้นมะลิ จำนวน 87 ต้น ในกิจกรรม “ปลูกรัก ด้วยสองมือลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ สำนึกในพระคุณแม่

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 119,259