2018-08-01 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ.รฟม. ) ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ.รฟม. ) ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( คปอ. รฟม. ) โดย นายกฤต สว่างฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่ – คูคต มีตัวแทนผู้รับจ้างงานโยธาและงานวางระบบรางทั้ง 4 สัญญา นำตรวจพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสถานีสะพานใหม่ สถานีคูคต และบริเวณอาคารจอดแล้วจรคูคต

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 119,259