2018-07-24 รฟม.ร่วมมอบเงินสมทบ ในโครงการ “รฟม. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมมอบเงินสมทบในโครงการ “รฟม. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการรองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง) พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (PCGRN) ร่วมมอบเงินสมทบเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการ “รฟม. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพให้กับศูนย์ส่องกล้อง กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศตรีอภิชาต พลอยสังวาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 119,260