2018-08-01 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา บริเวณวงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรามอินทรา บริเวณวงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณวงเวียนหลักสี่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรามอินทราบริเวณวงเวียนหลักสี่ฝั่งขาออกทุกช่องทาง สำหรับรถที่มาจากถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะต้องการจะไปถนนรามอินทราหรือไปแยกเกษตรให้กลับรถบริเวณหน้าปั๊มเชลล์ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 135,875