2018-07-06 รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารขนส่ง ครบรอบปีที่ 35

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารขนส่ง ครบรอบปีที่ 35 ณ.แหล่งสมาคมนายทหาร กรมขนส่งรักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยคณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารขนส่ง ครบรอบปีที่ 35 โดยมี พันเอกเสรี ตรีครุธพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์เป็นผู้รับมอบ ณ.แหล่งสมาคมนายทหาร กรมขนส่งรักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 110,755