2018-06-29 รฟม. ได้จัดรถดูดฝุ่นปฎิบัติงานตามแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา ตลอดตามแนวสายทางโครงการฯ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดรถดูดฝุ่นปฎิบัติงานตามแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา ตลอดตามแนวสายทางโครงการฯ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญา 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้จัดรถดูดฝุ่นปฎิบัติงานตามแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา เพื่อทำความสะอาด กวาดและดูดฝุ่นบนถนน ตามแนวสายทางโครงการฯ สอดคล้องตามนโยบายของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อย่างสม่ำเสมอตลอด 3 ปีของการก่อสร้าง หากท่านไม่ได้ความสะดวกในการสัญจร รฟม. และโครงการฯ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้

_________________________________

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 132,942