2018-06-25 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 25 มิถุนายน – วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณวงเวียนบางเขน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังต่อไปนี้
1. เวลา 22.00 – 05.00 น.
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขนฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง สำหรับรถที่จะไปสะพานใหม่และถนนแจ้งวัฒนะ ให้ไปกลับรถหน้าเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. (อู่บางเขน)
2. เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขนฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 132,944