2018-06-20 รฟม.ร่วมประชุม คณะทำงานการแก้ไขปัญหาการจราจรฯกับสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ร่วมประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยส่วนงานก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ได้ประสานงานแผนการจัดการจราจรของโครงการฯอย่างใกล้ชิดและได้รับความร่วมมือที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับสื่อต่างๆได้ประชาสัมพันธ์ข่าวจราจรต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง จึงบรรเทาปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดี

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 132,944