2018-06-13 รฟม. จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 3”บริเวณสถานีเสนานิคม(N12)

วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก    ปีที่ 3” ในบริเวณสถานีเสนานิคม (N12) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โครงการฯได้ดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดแนวก่อสร้างของโครงการต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง กอปรกับได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลให้ไม่มีน้ำท่วมขังช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมา รฟม.จึงได้กำหนดเป็นนโยบายดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเปิดบริการในปี พ.ศ. 2563 นี้ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 132,944