2018-06-06 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ของถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ของถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้าง ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ของถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา จึงจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยจะเบี่ยงช่องทางจราจรมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังนี้
1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก 
จะทำการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า
จะทำการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
ทั้งนี้การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
--------------------------------------------

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 132,944