2018-06-02 รฟม. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำรถเครนพร้อมพนักงานช่วยยกรถยนต์ประสบอุบติเหตุ บนถนนลำลูกกาบริเวณโค้งวัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำรถเครนพร้อมพนักงานช่วยยกรถยนต์ประสบอุบติเหตุ บนถนนลำลูกกาบริเวณโค้งวัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำรถเครนพร้อมพนักงานช่วยยกรถยนต์ประสบอุบติเหตุบนถนนลำลูกกาบริเวณโค้งวัดลาดสนุ่น หลังจากได้รับประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจสถานีภูธรคูคต ว่ามีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงกีดขวางการจราจร กิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV จึงได้ดำเนินการนำรถเครนพร้อมพนักงานไปดำนินการช่วยยกรถยนต์ุโดยเป็นการด่วนเพื่อเร่งคืนการจราจรให้แก่ประชาชน หากท่านไม่ได้ความสะดวกในการสัญจร รฟม. และโครงการฯ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้
_________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 132,943